Botulotoxin: Nový lék na depresi?

Zdroj: časopis Health&Beauty

Mezi časté stížnosti uživatelů botulotoxinu patří to, že omezuje jejich schopnost vyjadřovat emoce mimikou. Závěry nejnovější studie v této oblasti ale přinášejí převratné zjištění.

Přerušení signálu vysílaného z mimických svalů do mozku může potlačovat vznik negativních pocitů a pomáhá tak bojovat proti depresi.
Už se ví, že botulotoxin funguje na principu přerušení přenosu impulzu mezi nervem a svalem, který danou mimickou vrásku ovládá. Je tedy přirozené, že narušuje schopnost používat mimiku k vyjádření emocí. To bylo dříve považováno za jeho nevýhodu, která může vést až k depresím, na což ve studii z r. 2009 poukázala například holandská doktorka Judith Grub. Další studie pak odhalily, že botulotoxin oslabuje také schopnost rozpoznávat pocity ostatních. Obličejové svaly jsou tedy nejen nástrojem komunikace emocí, ale i prostředkem jejich rozpoznávání a prožívání u ostatních.

Botulotoxin v novém světle

Nejnovější studie se jako vůbec první zaměřila na problematiku účinku botulotoxinu na depresi, a to zvláště u pacientů, u kterých léčba antidepresivy dlouhodobě selhává. Na základě výzkumu u třiceti pacientů léčených na depresivní poruchu došli vědci k závěru, že jediná aplikace Botoxu do glabelární oblasti (mezi obočím a těsně nad ním) vedla po 6 týdnech k poklesu příznaků deprese o 47 %. Toto zlepšení přetrvávalo po celou dobu trvání studie v délce 16 týdnů. Z výsledků studie plyne, že obličejové svalstvo neslouží jen k vyjádření nálady, ale dokáže také stavy nálad regulovat.

Studie pod drobnohledem

Studii provedl tým vědců ze švýcarských a německých univerzit a klinik vedený M. Axelem Wollmerem, psychiatrem působícím na univerzitě ve švýcarské Basileji. Celkem třicet účastníků bylo půl na půl rozděleno do tzv. verum skupiny, u které bylo aplikováno léčivo (onabotulinumtoxin A), a do placebo skupiny. Mezi účastníky byli ženy i muži ve věku 25–65 let trpící depresivní poruchou léčenou jedním nebo dvěma antidepresivy. Botox jim byl vpíchnut do 5 bodů glabelární oblasti, přičemž muži dostali o něco vyšší dávku než ženy. Následně byli účastníci kontrolováni celkem sedmkrát po dobu 16 týdnů.
Ve ‚vero‘ skupině došlo k významnému klinickému zlepšení příznaků deprese, a to o 47,1 %, zatímco u placebo skupiny to bylo pouhých 9,2 %.

Jak je to možné?

Mechanismus působení botulotoxinu na depresi zatím není zcela jasný. Jaké jsou teorie? Vědci předpokládají, že snížená schopnost nervového systému zaznamenat mimické reakce sehrává svou roli při působení na zlepšení nálady. Ošetření botulotoxinem a následná paralýza svalů může působit jako relaxační cvičení. Vliv může mít i vnímání optimističtějšího výrazu námi samými v zrcadle a zároveň pozitivnější reakce okolí na nezamračenou tvář.
Injekce onabotulinumtoxinu A aplikované přibližně každých 12 týdnů do oblasti hlavy a krku byly v r. 2010 schváleny americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) pro léčbu chronické migrény.

Eva Clinic s.r.o.

HRADEC KRÁLOVÉ
Kampelíkova 345
500 04 Hradec Králové 


PARDUBICE
Husova 842
530 03 Pardubice 

Podpořte nás

facebookesthetics